Có 1 người tiều phu vào rừng làm việc ,sau 1 ngày ông ta thu hoạch được 1 bó cỏ , 1 con thỏ và bắt được 1 con cọp , lúc về phải đi ngang qua 1 con suối và trên suối có 1 chiếc thuyền , chiếc thuyền mỗi lần chỉ chở được ông ta và 1 món (trong 3 thứ ông thu hoạch được).Hỏi làm sao ông ta chở hết tất cả qua suối mà không bị hư hại gì, với điều kiện là : con cọp thì ăn thịt con thỏ ,con thỏ ăn bó cỏ, nhưng nếu có người tiều phu trước mặt thì chúng không có giết hại lẫn nhau. Hết
Cơ cấu giải thưởng:

Nam:1 phim trong box VIP

Nữ: được đi chơi với anh H 1 ngày