đố nha:
có 1 thằng nhóc vi`nóng wá nên nó cỏi hết quần áo nhảy tủm xuống ao tắm sau đó nó leo lên nhưng sao mình hok ướt một giọt nước nào?