Câu đố 1 : Cua đỏ và cua đen con nào chạy nhanh hơn?
Câu đố 2 : Cái gì chỉ lên cao mà không bao giờ hạ xuống ?
Câu đố 3 : Có một cửa hàng rất lạ đời:chủ hàng thì ra sức kéo giá giảm xuống, còn khách hàng lại cố gắng tăng lên.Hỏi đó là cửa hàng nào?
Câu đố 4 : Đây là cái gì : Ba anh vác gậy đuổi nhau - mười hai cô gái làm ngơ đứng nhìn ...
Câu đố 5 : Câu trả lời nào mà có thể trả lời được tất cả các câu hỏi?
Câu đố 6 : Chân như chân vịt
Thịt như thịt gà
Da như da trâu
Đầu như đầu rắn
Cắn nó không kêu
Hỏi là con gì ? [hơi hóc đấy, câu này các cụ hay đố
Trả lời đúng hết các câu trên sẽ thưởng dây chuyền và nhẫn Thiên La nha [quà rẻ tiền nhưng cũng được mà đúng không