1.Sở thú bị cháy ,đố bạn con gì chạy ra đầu tiên?
2.Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được?
3.Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta phải chọn một trong ba căn phòng: phòng thứ nhất lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong ba năm. Phòng nào an toàn nhất cho hắn?

4.Tôi có 4 cái chân, 1 cái lưng, nhưng không có cơ thể. Tôi là ai?