- Nick: Tony_master
- Sở trường: Phim xxx
- Thời gian online:12/24h
- Kinh nghiệm: Đã là rất nhiều web site
- Mong muốn: giúp VNMON phát triển tốt đẹp
- Hy vọng : trả lời sớm