Download With Direct Link :

Part I


Part II

Part III


Part IV

Part V

Part VI

Part VII

Part VIII

Ghép 8 phần lại = FileSJ

Ta có thể download miễn phí FileSJ phiên bản mới nhất 2.9 ở đây:

http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FileSJ.exeLink Mega dự phòng :

DOWNLOAD = MEGA :

http://www.megaupload.com/?f=RZLGTRTK