Chồng đang ngồi ngoan xem ti vi, chợt vợ đi qua hỏi: - Này anh, có lương tháng này chưa đấy?

- À…, có… rồi đấy! - Chồng ậm ừ.
- Sao không tự giác, cứ để người ta hỏi - Vợ cáu kỉnh.
- Thế sao trong nhà, việc đi đổ… rác cô cũng không chịu… tự giác - Chồng vặc lại.
Vợ có vẻ đuối lý, mặt hằm hằm không nói gì nữa. Một lát sau, thấy “công nông không chịu nổ máy”, vẻ áy náy chồng tìm cách bắt chuyện bằng một câu cảm thán không chủ ngữ:
- Hừm!... Ti vi nói xăng xe lại tăng thêm 700 đồng/1 lít đấy! Chó chết thật!
- Có anh chết thì có. Chó nó có đi xe máy đâu! - Vợ trả thù.