http://www.megaupload.com/?d=S27SUR5J
File size: 40MB
Sau khi down về extract ra 1 folder rùi chơi (ko cần cài đặt)