Bước 1: Nhấn chuột vào tìm thư mục có chứa tấm hình cần làm
Bước 2: Nhấn chuột vào coi hiệu ứng sóng nước
Bước 3: đánh chọn 256 và OK ---> Tìm thư mục lưu tấm hình Gif sóng nước

Download here


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: