Có 1 host upload phim khá tốt . Có thể chiếu online và link lâu die . Nay tôi chia xẻ cho anh em


http://mojoflix.com/VideoUpload


Được up tối đa 25 Mb / 1 file
Ko cần đăng kí
Tốc độ up khá .( Tôi up 1 file 25 Mb trong vòng hơn 15 phút )


Anh em có thể xài thử