tui mới biết post có vài ngày, mới đầu có chút hình ảnh và sẽ còn rất, rất nhiều nữa, hi vọng sẽ được xem xét. Mod là cái gì vậy, tui không hiểu lắm, giải thích cho tui đi.
Tui còn khoảng vài nghìn tấm ảnh và tiếp tục có nữa, sẽ post đều cho anh em xem. Tui thích post hình người lớn vào ảnh Châu Á hoặc châu Âu. Trả lời tui nhé