Bạn muốn có 1 cái avatar có tên mình hay người ấy trên đó . Nếu bạn biết các phần mềm làm ảnh động hay avatar thì quá đơn giàn . Nhưng nếu bạn mù tịt thì sao

Hãy dùng cái này xem sao nhé

http://www.imagechef.com/ic/product.jsp


Sr bạn kick vào link rồi nó sẽ hiện ra nhìu hình ảnh bạn chỉ việc kick vào cái mà mình thick rồi viết cái ji` mình thick thé rôi enter thế là sẽ có 1 cái avata có tên của mình


Vd: Tôi chọn hình này
Studio Neon AnimatedVà kết quả của tôi sẽ làXem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: