ngày xửa,ngày xưa xưa lắm rùi để tui kể lại cai xưa của nó xưa đến mức ? mức gì nhỉ thui ko nói nữa nói chung là xưa .:ma nè:.