Code:
http://rapidshare.com/files/48936287/CoD.rar.001
http://rapidshare.com/files/48936295/CoD.rar.002
http://rapidshare.com/files/48939452/CoD.rar.003
http://rapidshare.com/files/48936296/CoD.rar.004
http://rapidshare.com/files/48936377/CoD.rar.005
http://rapidshare.com/files/48936292/CoD.rar.006
http://rapidshare.com/files/48939161/CoD.rar.007
Link phụ đề này
Code:
http://rapidshare.com/files/48937578/Cool_20Dimension.srt
Download xong về join rồi đổi rar thành avi