Nhiều khi nói không đủ mà cần phải viết ra, đặc biệt trong trường hợp này.

Chồng ra hàng bánh ngọt đặt một cái tặng vợ nhân dịp sinh nhật lần thứ 3x. Cô bán hàng hỏi chàng muốn ghi chữ gì lên bánh.

Chàng trả lời:

- Ghi giúp anh thế này: "Em không hề già đi" ở phần trên, "Em chỉ đẹp hơn lên" ở phần dưới.

Tối hôm đó khi mở bánh sinh nhật, mọi người chỉ kịp đọc trước khi cả cái bánh bay vào tường:

"Em không hề già đi ở phần trên. Em chỉ đẹp hơn lên ở phần dưới".