Một người uống rượu say mèm trong tiệc cưới lần theo hàng rào đi về nhà. Nhìn thấy ở đằng trước, một bợm rượu say mèm đang quờ quạng trong vũng bùn, anh ta lè nhè bảo:

- Uống say xỉn rồi không đi được thế à?

- Đừng vênh váo, hàng rào sắp hết rồi đấy, để xem cậu đi ra sao!

o O o

Một người đàn ông bảo bạn:

- Lúc ban đầu, tớ uống rượu cốt để quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng sau 6 tháng, tớ phải dừng lại, vì kết quả đã vượt quá mục tiêu đã đặt ra.

- Vượt quá như thế nào?

- Một hôm tớ đến cái quán tớ vẫn quen đến, mà lại quên không mặc quần mới chết chứ.

o O o

Nhà kinh doanh ngồi với bạn bên chai rượu lè nhè bảo:

- Này chỉ 50 gram đầu tư nữa là tớ biến thành bất động sản.