Download :

http://www.box.net/shared/6vjci8ttkf

bạn tải xuống hết 6 files rar, và giải nén
không cò password


folder size = 51.7 mb

128 Kbps
01-Se khong tro lai - Duc Tri.mp3
02-Mot lan cho mai mai - loi viet Phuong Thanh.mp3
03-Tra lai anh tinh dau - Le Quang.mp3
04-Mua - Dung Da Lat.mp3
05-Mua buon di vang - Tuan Thang.mp3
06-Trai ngang - Nhat Trung.mp3
07-Trai dat con rieng ta - Hung Thuan.mp3
08-Tinh tuyet vong - Thai Thinh.mp3
09-Dinh menh la the - Phuong Uyen.mp3
10-Vay tra no tinh - Truong Le Son.mp3
11-Sang mua - Nguyen Quang Dung.mp3
12-Vi sao - Vinh Tam.mp3