Download :

http://www.box.net/shared/d34800z5l2

bạn tải xuống hết 11 files rar, và giải nén
không có password


folder size = 106 mb


320 Kbps

01. Em Vẫn Tin - Hồ Lệ Thu
02. Nếu Em Ðược Chọn Lựa - Ngọc Liên
03. Bao Giờ Em Mới Hiểu? - Trịnh Lam
04. Tình Chấp Nhận - Quỳnh Vi
05. Superstar - Vân Quỳnh, Hương Giang
06. Dĩ Vãng Êm Ðềm - Minh Tuyết
07. Mộng Sầu - Khánh Hà
08. Hạ Trắng - Trần Thái Hòa
09. Hoang Vu - Thế Sơn
10. Ảo Ảnh - Trần Thu Hà