Bài này chính là bài Nhúng video vào blog theo cách đặc biệt: Thủ thuật tạo nhạc nền cho blog chẳng qua là chèn video vào blog mà bạn làm kích thước khung video chỉ còn lại 1x1 pixel nên nó không còn hiện trên màn hình nữa.

Như bạn đã biết do tính bảo mật nên Yahoo chỉ cho phép chèn video (dạng swf) từ các trang YouTube , Yahoo! Video, Google! Video và Slide từ website http://www.slide.com.

Cách thực hiện như sau:

Ở đây mình hướng dẫn bằng Google! Video vì bài chèn video trước đó không có giới thiệu về cái này

Code:
<div><embed style="WIDTH: 1px; HEIGHT: 1px" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2220372074310702240" type=application/x-shockwave-flash allowScriptAccess="none" flashvars="autoPlay=true" bgcolor="#000000"></embed></div>
Ở đ&#226;y l&#224; v&#237; dụ b&#224;i "T&#236;nh y&#234;u n&#224;o phải tr&#242; chơi - Tuấn Hưng", c&#225;c bạn c&#243; thể thay b&#224;i h&#225;t m&#224; m&#236;nh y&#234;u th&#237;ch bằng c&#225;ch copy link của b&#224;i m&#224; bạn th&#237;ch từ list dưới đ&#226;y v&#224; thay v&#224;o link m&#224;u đỏ ở tr&#234;n. Nếu bạn n&#224;o ko t&#236;m được b&#224;i h&#225;t m&#236;nh y&#234;u th&#237;ch th&#236; c&#243; thể comments lại. M&#236;nh sẽ gi&#250;p c&#225;c bạn

Nh&#226;n dịp gi&#225;ng sinh tặng c&#225;c bạn một số b&#224;i h&#225;t được up l&#234;n sẵn. Ch&#250;c c&#225;c bạn một ng&#224;y vui vẻ. (bạn thay thế link b&#224;i h&#225;t bạn th&#237;ch v&#224;o link m&#224;u đỏ ph&#237;a tr&#234;n r&#249;i copy v&#224;o blog nha)

01. Cuppy Cake

http://video.google.com/googleplayer...40737490567209

02. Tell Him- Celine Dion

http://video.google.com/googleplayer...08899882530808

03. Bức thư t&#236;nh thứ 2

http://video.google.com/googleplayer...61520327333340

04. Wish you were here - Blackmore night

http://video.google.com/googleplayer...90819781110279

05. Lady of Dream của Kitaro

http://video.google.com/googleplayer...58399852615620

06. Happy Birthday

http://video.google.com/googleplayer...69431186397914

07. Wind it up -Gwen Stefani

http://video.google.com/googleplayer...25303363696202

08. Jingle bell - Rock

http://video.google.com/googleplayer...71018338862994

9. Unfaithful của Rihanna

http://video.google.com/googleplayer...92989172552580

10. November rain - Gun 'n Roses

http://video.google.com/googleplayer...02531690167230

11. Nothing else matter - Symphony

http://video.google.com/googleplayer...44490474303134

12. God is a girl

http://video.google.com/googleplayer...40070577165504

13. Wind of change

http://video.google.com/googleplayer...43344460837808

14. Doraemon

http://video.google.com/googleplayer...24447460481574

15. Chuột y&#234;u gạo (tiếng Anh)

http://video.google.com/googleplayer...43763088410688

16. Twinkle,Twinkle Little Star (đ&#226;y l&#224; đoạn violon của b&#233; g&#225;i b&#233; x&#237;u)

http://video.google.com/googleplayer...28863666588717

17. Canon rock (ghita JerryC)

http://video.google.com/googleplayer...16901670441597

18. Love Paradise

http://video.google.com/googleplayer...50605443008632

19. Beep - Pussycat Dolls

http://video.google.com/googleplayer...45133295130869

20. Right here waiting for U - Richard Marx

http://video.google.com/googleplayer...57151588135336

21. I don't need a man_Pussycat Dolls.

http://video.google.com/googleplayer...64014757439541

22. Imagine me without you

http://video.google.com/googleplayer...31932763083804

23. Hold Me - The Model OST

http://video.google.com/googleplayer...72115638286954

24. Proud of you - Fiona Fung.

http://video.google.com/googleplayer...15128809005187

25. Chỉ l&#224; giấc mơ

http://video.google.com/googleplayer...00880493806136

26. You are beautiful - Jame Blunt

http://video.google.com/googleplayer...39456402799267

27. Ng&#244;i sao may mắn

http://video.google.com/googleplayer...83847031107519

28. Tuyết rơi m&#249;a h&#232;

http://video.google.com/googleplayer...19068859888922

29. Endless love - Jakichan v&#224; Kim Hee Sun

http://video.google.com/googleplayer...42766274704725

30. and lastly, for the love that has gone for long...

http://video.google.com/videoplay?do...62531707785747

31. Special Needs - Placebo

http://www.youtube.com/watch?v=pR6Nm-1z2ps&eurl=&hl=en

32. Superman (It's Not Easy) - Five For Fighting

http://video.google.com/videoplay?do...18921682433962

33. Hallelujah - Shrek OST

http://video.google.com/videoplay?do...85114149905769

34. Take me to your heart

http://video.google.com/googleplayer...17566172987852

35. And I Am Telling You I'm Not Going

http://video.google.com/googleplayer...88831314572475

36. Dilema

http://video.google.com/googleplayer...68595324839846

37.Where is the love

http://video.google.com/googleplayer...10411947312844

38. A thousand miles

http://video.google.com/googleplayer...54769452845663

39.Wake up- Hylary Duff

http://video.google.com/googleplayer...83370109329036

40. Born to make you happy

http://video.google.com/googleplayer...49372755735968

41. Fool again

http://video.google.com/googleplayer...44621802168132


42. Bonjour Viet Nam

http://video.google.com/googleplayer...93012328334637

43. Nhạc trẻ em

http://video.google.com/googleplayer...33136844420765

44. My Immortal -Evanessence

http://video.google.com/googleplayer...08169631964466

45. Sweet dream - Jang Nara

http://video.google.com/googleplayer...05152602076331

46. Hurt ... Christina Anguilera ...

http://video.google.com/googleplayer...23877698829422

47.Giấc mơ t&#236;nh y&#234;u - Mỹ T&#226;m

http://video.google.com/googleplayer...45265620979456

48. H&#242;n đ&#225; c&#244; đơn

http://video.google.com/googleplayer...16760376900454

49. Eternal flame

http://video.google.com/googleplayer...65895946748737

50. Moonlight shadow - groove coverage

http://video.google.com/googleplayer...74878742858472

51. FLY - Hilary Duff

http://video.google.com/googleplayer...55727029182414

52. Best in me

http://video.google.com/googleplayer...29437113026966

53. Never Had A Dream Come True

http://video.google.com/googleplayer...06742220327577

54. Cry on my shouder

http://video.google.com/googleplayer...30641008810565

55. B&#224;i h&#225;t kh&#244;ng r&#245; t&#234;n

http://video.google.com/googleplayer...72074310702240

56. I knew I love you

http://video.google.com/googleplayer...70602363590670

57. T&#236;nh y&#234;u n&#224;o phải tr&#242; chơi - Tuấn Hưng

http://video.google.com/googleplayer...72074310702240

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: