chạy tool megaupload thì trang web bị lỗi không vào được
ai giúp mình với
nếu giúp được mình cảm ơn