Chồng đi làm về, cô vợ mới cưới chạy ra đón, nước mắt ngắn nước mắt dài. Sợ có chuyện gì chẳng lành, chồng ôm lấy vợ, hỏi rối rít:

- Sao, ở nhà có chuyện gì thế?

Vợ nói trong tiếng nấc:

- Mẹ anh đã xúc phạm em.

- Nhưng mẹ anh ở tận quê làm thế nào mà xúc phạm em được?

- Hôm nay em nhận được bì thư mẹ gửi riêng cho anh. Người chồng đọc xong nói:

- Có gì là xúc phạm em đâu?

- Ở đoạn tái bút ấy.

Anh chồng liếc mắt vào cuối thư: “Con dâu yêu quý, đừng quên đưa lá thư này cho chồng con nhé!”.