AdMin oi minh` có môt ý kiến muốn cho Admin bít ko bít có ai đồng ý với mình không.
Admin ơi bạn làm thêm một fần đọc chuyện XXX đi.
có nghĩa là khi ai bấm vào là co thể nghe đoc truyện XXX.
mong Admin đồng ý với mình và cac. khác khi thấy ý kiến cũa mình.
cảm ơn.