Kiểu mời gọi đáng iu

Theo gót cha ông

Hàng gì to thế nhỡ

Giêsu chết như thế này

Hiện trường giả

5' mặt niệm đắp cát chôn người đã khuất

Boom nổ lép xịt ngòi

Mài hả bưởi, dám nhìn lén tao à

Màu gi zay bây

Vì tương lai của con em chúng ta sau này

Quần lót hiêju "nồi nhôm

Đứng tè kiểu Úc


Lợi hại thiệt, mụ này làm j công lực kinh thế?

__________________


Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: