đội tuyển Việt Nam muôn năm^^^^
fan của MU, AC, JUVE, ITER,....
cùng nhau giải trí, cùng nói lên tình yêu của mình cho các ngôi sao của mình