Minh có 1 số hình Tết cua may em , chỉ mình cách úp hình len voi, thanks , khong biết lam sao dang hình len được