SMS đã bỏ mấy tháng roi bạn nhé
Ban vui lòng xem lai thông báo mới nhất ở link này : http://vietmon.com/diendan/showthrea...y-try-mai-mai-

Thân !!