【Thời gian khuyến mãi】Bắt đầu từ 11:00 ngày 16/05/2016 đến 10:59 ngày 30/05/2016 (Giờ Việt Nam)
【Tiền thưởng sinh nhật】200.000 VNĐ, số tiền thưởng cần đạt bội số cược hợp lệ 1 lần.
【Nội dung chương trình】
1. Trong tháng sinh nhật của bạn bắt buộc phải có số tiền nạp tích lũy từ 1.000.000 VND trở lên trên DUBAI PALACE.
Ví dụ:Nếu sinh nhật của bạn là ngày 08 tháng 07, bạn cần có tích lũy nạp tiền 1.000.000 trở lên trong khoảng
thời gian từ 01/07 đến 31/07 thì có thể đăng kí để nhận tiền thưởng sinh nhật.
2. Ba tháng trước tháng sinh nhật cần có lịch sử đặt cược hợp lệ mới đủ điều kiện để đăng kí nhận thưởng.


【Cách thức đăng kí】
1. Trong tháng sinh nhật của bạn, cần vào trong trang khuyến mãi của Sinh nhật thật vui! để đăng kí nhận
thưởng: http://receipt.dubai88.info/actions/000610
A. Điền đầy đủ thông tin 【Tên đăng nhập】、【Email đăng kí】、【Ngày sinh】、【Số điện thoại】
B. Xin đảm bảo số điện thoại của bạn là chính xác, nếu số điện thoại không thể liên lạc sẽ không thể tiến
hành phát tiền thưởng sinh nhật.
2. Sau khi nhận được đăng kí của bạn trong vòng 24 giờ chuyên viên sẽ hoàn thành việc xét duyệt và thông
báo kết quả xét duyệt cho bạn.
A. Xét duyệt được thông qua: chuyên viên sẽ gọi điện thoại chúc mừng tới bạn, sau khi kết thúc cuộc gọi sẽ
tiến hành phát tiền thưởng sinh nhật.
B. Xét duyệt không thông qua:Chuyên viên sẽ gửi thông tin cá nhân trên trang chủ Dubai Palace thông báo kết quả
đến cho bạn.
3. Khi đã chấp nhận tham gia khuyến mãi này thì không có quyền hủy bỏ.
4. Khuyến mãi này áp dụng các <Điều khoản khuyến mãi chung> của DUBAI PALACE

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: