【Thời gian khuyến mãi】: Bắt đầu từ 11:00 ngày 02/05/2016 đến 10:59 ngày 30/05/2016 (Giờ Việt Nam)
【Nội dung khuyến mãi】: Chỉ cần trong thời gian diễn ra khuyến mãi, bạn có giới thiệu bạn thân đến DUBAI PALACE thì bạn có cơ hội nhận ngay tiền thưởng hấp dẫn:

● Ví dụ : Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, hội viên Dubai888 giới thiệu thành công 5 người bạn của mình trở thành hội viên của Dubai Palace thì Dubai888 sẽ nhận được 200+300+400+500+600= 2.000.000
【Điều kiện tham gia】【Cách thức đăng ký】

1. Hội viên phù hợp điều kiện khuyến mãi xin vào trang khuyến mãi để đăng ký
2. Kể từ khi nhận được đăng ký của hội viên, trong vòng 3 tiếng sẽ hoàn tất việc xét duyệt và thông báo kết quả bằng hòm thư thông tin cá nhân trong DUBAI PALACE
3. Tiền thưởng phải đạt bội số cược 5 lần thì được rút ra.
【Những lưu ý khác】


1. Nếu phát hiện người giới thiệu hoặc bạn thân sở hữu nhiều tài khoản hội viên, DUBAI có thu hồi quyền tham gia của hội viên đó.
2. Sau khi tiến hành phát thưởng, tiền thưởng này sẽ không được hủy bỏ.
3. Giới hạn tiền thưởng dành cho 100 hội viên đầu tiên đăng ký thành công.
4. Khuyến mãi này áp dụng các <Điều khoản khuyến mãi chung> của DUBAI PALACE

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: