Đọc kĩ lai giùm thông báo mới nhất giùm cái bạn à

http://vietmon.com/diendan/showthrea...y-try-mai-mai-