Giá : 500g/ 320K.

Số lượng lớn xin liên hệ.

Freeship Q1, 3, 4, 7, PN, TB.


Điện Thọai : 012.1613.9947