Cac anh ơi em xin mấy bức Hình Lưu Diệc Phi . Cam ơn ai cho em .[MEDIA][/Ronaldo]