Admin ơi! Sao mình không phát triển thêm một 4room ăn chơi nữa cho các vùng như SG, HN, Miền Tây chẳng hạn, để cho các mem đóng góp. Tớ thấy có 4room đó cũng hay đấy