Thời gian:

Bắt đầu 11:00 trưa ngày 01/07/2013.
Kết thúc 10:59 trưa ngày 25/05/2015

Nội dung chương trình:

1. Chương trình chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi đầu tiên của Hội viên DUBAI CASINO, và Hội viên có thể sử dụng một trong ba phương thức chuyển khoản, với số tiền gửi thấp nhất từ 200.000VNĐ trở lên ( Mức tiền gửi thực tế Công ty thu được ) mới có thể đăng ký tham gia chương trình.
2. Hội viên sau khi đã nạp tiền thành công, phải sử dụng E-mail đã đăng ký gửi thư đăng ký tham gia chương trình đến hòm thư của DUBAI CASINO: 999thang@gmail.com.

Tiêu đề thư: Đăng ký tham gia chương trình “ Tặng 20% khoản tiền gửi đầu tiên ”.
Nội dung thư: Tài khoản đăng nhập game của Hội viên, số tiền gửi, số điện thoại.

3. Sau khi nhận được thư đăng ký tham gia chương trình của Hội viên, trong vòng 30 phút bộ phận phụ trách của DUBAI CASINO sẽ thông báo kết quả xét duyệt cho Hội viên.

Chú ý:

1. Sau khi nhận tiền thưởng, Hội viên bắt buộc phải đặt cược tối thiểu 15 lần của [ Khoản tiền gửi đầu tiên ] + [ Phần trăm khuyến mại ] mới có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng. Ví dụ: Khoản tiền gửi đầu tiên: 200.000VNĐ , phần trăm khuyến mại 20%: 40.000VNĐ, mức đặt cược hợp lệ phải đạt ( 200.000 + 40.000 ) x 15 = 3.600.000VNĐ mới có thể rút tiền.
2. Trước khi nhận được tiền thưởng, Hội viên không được tiến hành đặt cược. Nếu chưa nhận được tiền thưởng, Hội viên đã tiến hành đặt cược thì sẽ coi như từ bỏ quyền tham gia chương trình khuyến mại này.
3. Một khi đã đăng ký tham gia chương trình khuyến mại này, Hội viên không có quyền hủy bỏ.
*Thông tin chi tiết và các điều khoản cụ thể dựa theo trang khuyến mãi của DUBAI CASINO làm chủ!

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: