Flash là công cụ rất mạnh để làm các đoạn animation , dùng cho việc xuất bản lên web (banner, logo ...) hoặc là các thước phim, ca nhạc và greeting card ...

Xin giới thiệu với các bạn một số công cụ làm Flash mình hiện có, để chúng ta tham khảo.. ai chưa có thì down về, ai có cái khác thì add thêm để.. mình down về... hê hê

1. Macromedia Flash TM v5.0
Code:
http://www.macromedia.com
hoặc ra tiệm CD để mua (3CD). Chương trình làm Flash chuyên nghiệp nhất, nhưng không dễ dùng, phải học hành tử tế mới dùng được (book và tutorial)

2. Selteco Flash Designer v1.5
Code:
http://www.selteco.com

Chương trình làm Flash đơn giản để làm banner và logo với các hiệu ứng có sẵn (Fade, Fly, Rotage, Zoom ...) nhưng bằng trí sáng tạo và tưởng tượng của mình các bạn sẽ làm được những đoạn flash rất hay ngoài sức tưởng tượng

3. Swish v2.1
Code:
http://www.swish.net

Chương trình làm Flash cũng khá chuyên nghiệp.. dễ dùng hơn Macromedia nhưng bị hạn chế bởi các hiệu ứng có sẵn và không lập trình được... nếu dùng thành thạo công cụ này thì bạn sẽ có trong tay những doạn flash chuyên nghiệp

4. AnFX
Code:
http://www.stepaheadsoftware.com

Làm các doạn text hoặc image để làm banner

5. 3D Flash Animator
Code:
http://www.3dfa3.com

Làm các đoạn animation như anigif với Flash ...

6. Flash Cam


7. Flash Text Scroller
Code:
http://www.scriptocean.com

Làm các hiệu ứng flash với text xuất ra ngay trên web

8. FlaX
Code:
http://www.flaxfx.com

Làm các hiệu ứng rất đẹp với text với các hiệu ứng đặc biệt và background tự chọn

9. Anim-FX
Code:
http://www.anim-fx.com

Làm các hiệu ứng rất đẹp với text với các hiệu ứng đặc biệt và background tự chọn

10. Mix-FX
Code:
http://www.mix-fx.com

Làm các hiệu ứng rất đẹp với text với các hiệu ứng đặc biệt và background tự chọn

11. Sothink SWF Decompiler
Code:
http://www.sothink.com

Add thêm các action vào các đoạn flash có sẵn mà không phải biết mã nguồn ....

12. SWF Editor
Code:
http://www.19.5degs.com

Chỉnh các delay của các frame khi bị mất mã nguồn ...

13. Flash Player
Code:
http://www.macromedia.com

Dùng để đồi file swf của flash ra file exe cho dễ dùng

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: