Thể Lệ

1. Nhấn Thích trang Facebook 188BET Việt Nam.
2. Thích và Chia sẻ banner Khuyến Mãi trên tường Facebook dưới chế độ công khai.
3. Thay đổi Ảnh Đại Diện và Ảnh Bìa giống với Ảnh Đại Diện và Ảnh Bìa của Facebook 188BET Việt Nam trong thời gian Khuyến Mãi.
4. Bình luận với Tên Truy Cập 188BET tại banner Khuyến Mãi.
5. Tag ít nhất 5 người bạn vào bình luận.

Điều Khoản và Điều Kiện
1. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 19/02/2015 11:00AM đến ngày 20/02/2015 10:59AM (GMT+7) ("thời gian Khuyến Mãi").
2. 28 thành viên đạt tất cả các Điều Kiện tại mục Thể Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi 188BET (“thành viên thắng cuộc”).
3. Giải thưởng: 28 gói Cược Miễn Phí, trị giá 100,000 VND/5 USD mỗi gói, sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của thành viên thắng cuộc trong vòng 48 giờ sau khi danh sách thành viên thắng cuộc được công bố.
4. Cược Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược gấp 6 lần tại 188BET Thể Thao, Casino, Casino Trực Tuyến và/hoặc Keno trước giao dịch rút tiền được thực hiện.
5. Thành viên 188BET chưa có giao dịch gửi tiền trong thời gian Khuyến Mãi phải thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công vào tài khoản 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
6. Khuyến Mãi này được áp dụng cho thành viên trang Facebook 188BET Việt Nam và có tài khoản 188BET đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD.
7. Khuyến Mãi giới hạn với một lần tham gia cho mỗi thành viên, hộ gia đình, địa chỉ, email, cùng số tài khoản thanh toán, địa chỉ IP và thiết bị.

188BET có quyền quyết định độc lập và duy nhất trong việc thay đổi Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này tại bất kỳ thời điểm nào.

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: