Bác sĩ chuyện khoa tâm thần đang khám cho một thanh niên giàu trí tưởng tượng.

Ông gạch một đường thẳng đứng và hỏi:
- Anh tưởng tượng ra cái gì khi nhìn vào đường thẳng này?
- Một phụ nữ khỏa thân.
Bác sĩ lại vẽ một đường ngang:
- Còn bây giờ thì sao?
- Bà ấy nằm ngửa ra rồi.
Kẻ thêm một đường ngang song song, ông hỏi:
- Thế anh định nói gì về đường này?
Cậu thanh niên đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên:
- Đó là ông chứ ai. Ông không biết ngượng à?