Theo website Ý Tưởng Số: http://di4vn.blogspot.com/

Hiện nay hầu hết các Webmail như Gmail, Yahoo, Hotmail đều không có chức năng cho phép bạn biết email gửi đi đã được đọc hay chưa trừ khi người nhận thư … trả lời. Nếu bạn sử dụng Microsoft Outlook hoặc Eudora và dùng chức năng request read receipts thì bạn cũng không thể biết được bởi vì dịch vụ email sẽ ngăn cản và bỏ qua yêu cầu này. Giả sử bạn gửi cho đối tác một email và bạn muốn biết liệu email đó đã được đọc hay chưa? Với một thủ thuật nhỏ dưới đây, bạn dễ dàng biết được tình trạng email của mình gửi đi đã được đọc hoặc chưa được đọc.
Đầu tiên, bạn mở trình duyệt web, truy cập: http://www.statcounter.com/ nhấn nút Register now để đăng kí một tài khoản miễn phí. Điền đầy đủ các thông tin, đánh dấu chọn vào check box I accept the terms and conditions, nhấn nút Register My Account để hoàn thành khâu đăng kí.
Trong bước tiếp theo bấm nút Add a StatCounter Project để thêm một StatCounter Project, tiếp tục bấm Next ở màn hình kế tiếp (mặc định Standard StatCounter Project được chọn). Trong phần Project Settings bạn điền các thông tin bất kỳ vào 3 mục: Website Title, Website URL và Category. Các mục còn lại để mặc định, bấm Next để tiếp tục. Trong màn hình kế tiếp, bấm nút Configure & Install Code. Tại trang What kind of StatCounter Code do you need? đánh dấu chọn mục Invisible Counter, bấm Next. Tại trang Installation Options, đánh dấu chọn vào mục No, I want the default install guide và mục Optinal - HTML Only Counter. Bấm Next để hoàn thành. Tại trang Congratulations - Here is your Code! bạn sẽ nhìn thấy đoạn mã HTML cần thiết tại cửa sổ Your StatCounter code. Copy đoạn code này.
Mở hòm thư, ví dụ Yahoo Mail, đăng nhập vào hòm thư, bấm Các lựa chọn về thư, chọn tiếp Chữ ký, đánh dấu chọn vào Xem Nguồn HTML, dán đoạn code đã copy ở trên vào cửa sổ chữ ký. Xong bấm nút Lưu lại. Quay trở lại cửa sổ soạn thảo email bạn soạn thảo email như thông thường nhưng trước khi gửi đi nhớ đánh dấu chọn vào check box Sử dụng chữ ký của tôi trước khi gửi email đi. Đối với các hòm thư khác, việc thực hiện cũng tương tự.
Bây giờ để kiểm tra email gửi đi đã được đọc hay chưa, bạn hãy truy cập website http://www.statcounter.com/ và đăng nhập bằng tài khoản đã đăng kí ở trên. Bấm chọn vào tên Project muốn xem dưới mục Project Name. Ngay lập tức một bảng báo cáo sẽ cho bạn biết số lần truy cập (mỗi lần mở email giá trị được cộng thêm 1). Ngoài ra bạn còn có thể biết được nhưng thông tin liên quan như ngày giờ mở email (nếu email đã được đọc), địa chỉ IP của máy đã đọc email đó, ….

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: