Chào các bác , em xin viết 1 tutor để chia sẻ kinh nghiệm về cách đặt nhạc nền vào Yahoo 360 , thường là mọi người dùng trong blast , nhược điểm của nó không thể autoplay được . Em đã nghiên cứu ra cách mới và chia sẻ mọi người ngay đây
Bước 1:
Trước hết tải MP3 Stream Creator ở đây
Đây là bản trial thôi , cũng đủ để thực hiện mục đích của chúng ta rồi nên các bác đừng ***** nó , tội nghiệp . Download xong , setup và làm theo hướng dẫn
Bước 2 :
Chạy chương trình lên sẽ thấy một giao diện thế này

Chọn bài nhạc mà mình muốn làm nhạc nền ( định dạng phải là MP3 hoặc WAV ) Nếu không , tải Total Video Convert về
Code:
http://rapidshare.com/files/17836352...erter.3.10.rar
để chuyển đổi ( nên đặt birate là mặc định chứ 128 kbps thì nó nặng lắm )
Add file vào xong cho nó convert sang SWF . Trong mục Options có vài tùy chọn khác như Controller , Repeat....
Bước 3:
- Upload file SWF lên 1 host nào đó hỗ trợ Flash như http://www.theimagehosting.com/
- Vào mục Compose Blog Entry của Yahoo 360 dán đoạn code như sau
1. Nếu bạn muốn có controller bạn phải up file controll SWF mà bạn thiết đặt trong MP3 Stream Controller được lưu mặc định ở Ổ C lên host nào đó , dán code này vào
HTML Code:
<OBJECT classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="111" HEIGHT="39" id="blue_button" ALIGN="" VIEWASTEXT> <PARAM NAME="movie" VALUE="duongdancontroller.swf?mp3file=duongdanfile.swf&loops=1&initplay=1"> <PARAM NAME="quality" VALUE="high"> <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"> <EMBED src="duongdancontroller.swf?mp3file=duongdanfile.swf&loops=1&initplay=1" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" WIDTH="111" HEIGHT="39" NAME="blue_button" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" wmode="transparent"></EMBED></OBJECT>
Thế duongdanfile.swf thành đường dẫn file Flash nhạc của bạn . thế duongdancontroller.swf thành đường dẫn Controller mà bạn Upload !
2. Nếu bạn chỉ cần nhạc nền mà không cần controller , đơn giản dán code này vào thôi !
HTML Code:
<OBJECT classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" WIDTH="111" HEIGHT="39" id="button_blue" ALIGN="" VIEWASTEXT><PARAM NAME="movie" VALUE="duongdanfile.swf"> <PARAM NAME="quality" VALUE="high"> <PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><EMBED src="duongdanfile.swf" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" WIDTH="0" HEIGHT="0" NAME="button_blue" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></EMBED></OBJECT>
Và thế duongdanfile.swf thành đường dẫn file Flash nhạc của bạn .
Thế là xong , nếu còn vài câu hỏi , các bạn cứ post ở đây , em đã thử và work ok

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: