Admin có thể bỏ quảng cáo cho những anh em đã nâng cấp nick không vậy?
Tại mỗi lần vào web nó hiện ra quảng cáo làm mình thấy bực vì cứ phải tắt đi
Cho mình xin lỗi nếu yêu cầu đó hơi quá
thanks!