Để nộp đơn đăng ký làm VIP, bạn tạo một Thread mới (New Thread) với Chủ đề là "Đơn đăng ký VIP" và nội dung như sau:

============================================
 1. Loại VIP (VIP thường hay VIP PRO - Xem thông tin tại đây):
 2. Kinh phí đã ủng hộ:
  1. Tên dịch vụ thẻ (Viettel/VinaPhone/MobiFone): (Ghi tên dịch vụ vào đây)
  2. Số lượng thẻ: (Ghi số lượng thẻ vào đây)
   1. Thẻ số 1: (Ghi mệnh giá thẻ số 1 vào đây - Không ghi mã số bí mật dưới lớp thẻ cào)
   2. Thẻ số 2: (Ghi mệnh giá thẻ số 2 vào đây - Không ghi mã số bí mật dưới lớp thẻ cào)
   3. Thẻ số 3: (Ghi mệnh giá thẻ số 3 vào đây - Không ghi mã số bí mật dưới lớp thẻ cào)
   4. ....................... (cứ tiếp tục như trên nếu số lượng thẻ của bạn nhiều hơn thế)
 3. Tôi cam kết sẽ thực hiện đúng nội quy của box VIP và nội quy chung của diễn đàn.
============================================

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: