kính gửi các đồng chí lãnh đạo VNmon , do thời gian qua em lười post bài , chỉ chăm chăm quậy phá nên bị giáng chức , may mà hok bị đuổi ra khỏi ngành, nên bị h em rất ăn năn hối lỗi. muốn được trở về như ngày xưa yêu dấu. MOng các đồng chí niệm tình xưa nghĩa cũ mà tha tội cho em, hi hi, đánh kẻ chạy đi ko ai dánh kẻ chạy lại mà....