Hai vợ chồng nọ đều là thi sỹ. Một ngày nọ, anh chồng đang ngủ say bỗng bị vợ thúc cùi chỏ vào lưng thỏ thẻ :


Sức dài vai rộng để làm chi ?
Tắm mát, ăn no lại ngủ khì ...
Mình ơi, thức dậy chiều em tí ...
Đi !


Anh chồng mệt mỏi xin khất :


Suốt ngày mệt mỏi với văn bài ...
Mỏi cả xương sườn, mỏi cả vai
Việc ấy đêm nay xin hoãn lại !
Mai !


Chị vợ nhất định không tha:


Văn bài toàn những chuyện lông bông
Mình ráng chiều em kiếm chút bồng
Nay lại hẹn mai, mai hẹn mốt
Không !


Anh chồng bực mình :


Nằm chung lắm lúc bực mình sao
Mình muốn yên thân nó cứ gào
Ừ này muốn chết ông cho chết
Nào !