Vừa rồi mình có nhắn 3 tin đến tổng đài nhưng đều báo về là sai cú pháp, không biết có phải lỗi tổng đài không nhỉ ?

ID : 163678