Như tiêu đề, k hiểu làm sao mà mình xem video trên youtube dạng .MP4 thì bình thường nhưng hễ download về là chỉ đc 1 là có tiếng có hình 2 là có hình nhưng k có tiếng. Trong khi đó khi thử down video MP4 trên mp3.zing về thì xem đc bt. Ai biết cách khắc phục lỗi này thì chỉ giáo mình với, mình dùng firefox 22 bộ K lite codec 9.6.5.tks trước