Folder iChanger là một chương trình giúp bạn dễ dàng thay đổi biểu tượng tiêu chuẩn của các thư mục, ổ đĩa cứng và bộ nhớ flash cho bất kỳ biểu tượng khác, đặc trưng bởi sự thay đổi thường trực của các biểu tượng, bạn sẽ lưu ý rằng khi di chuyển nó đến một máy tính khác không chứa iChanger thư mục .. Thật dễ dàng để sử dụng với giao diện người dùng đồ họa tuyệt vời.


Homepage:

http://www.mohaned-b.com/FolderiChanger/Default.aspx

Xem thêm những chủ đề mới nhất cùng chuyên mục: