Ba Còn Chưa Xem
___ Ba:
___ - Tờ báo hôm nay đâu mất rồi?
___ Con:
___ - Con đã dùng gói rác và quẳng đi rồi.
___ Ba:
___ - Ba chưa xem mà sao con đem quăng?
___ Con:
___ - Có gì đâu mà xem... con gói ở trong toàn là vỏ chuối và xương cá không à!