"Nó" Ra Rồi
___ Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài.
___ Thầy giáo quay lại gắt:
___ - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy?
___ Trò Tiến tái mặt ấp úng đáp:
___ - Dạ, "nó" ra rồi!
___ Thấy giáo hỏi:
___ - Bao nhiêu?
___ Trò Tiến vừa nhăn mặt vừa ôm bụng:
___ - Nhiều lắm...!!!