Tính hình là đang định post bài đầu lên vnmon nhưng không biết cách up ảnh, sau đó tìm thì thấy bài đăng chỉ cách up ảnh

http://vietmon.com/diendan/showthrea...h-len-dien-dan

Bài viết có chỉ cách upload trên upanh.com, nhưng mình lại gặp trở ngại bước thứ 2: Sau khi vào web, đăng ký xong, bấm nút chọn ảnh và chọn hết file rồi bấm open nhưng không có gì xảy ra cả

Sau đó chọn lại từng hình thì cũng vậy, không có gì xảy ra, không thấy danh sách file đâu cả

Mong mod giúp giùm với