E chưa hiểu cách úp ảnh lên room!! Ai chỉ e vs có hình càng tốt!!! E tks trước