Hai anh em nhà nọ phóng xe như bay để kịp đến dự lễ sinh nhật ông bố. Xe chạy sắp đến đường sắt:
- Anh nhìn bên phải nhé, còn em sẽ nhìn bên trái - cậu em nói.
Họ làm đúng như vậy. Một giây sau, vang lên tiếng "Ầmmmm..." inh tai. Họ chui ra khỏi chiếc xe vỡ nát, và một người bảo:
- Lẽ ra phải có ai nhìn ra đằng trước nữa mới đúng. Khi đó chúng ta sẽ thấy thanh chăn đường đã đóng.